אני מתרגשת לספר לכן על כנס שמנות מדברות שיתרחש במאי מךץנחל

דגכענדגניכענדגכ

ילםףיםףיםףיםףלם